Útlendingalöggjöf

Leiðandi sérfræðingar í útlendingalöggjöf

CPLS hefur leiðandi sérfræðiþekkingu á sviði útlendingaréttar á Íslandi. Við höfum starfað farsællega á þessu sérsviði lögfræðinnar í yfir áratug.

Við gætum hagsmuna bæði einstaklinga og rekstraraðila. Við veitum fjölbreytta þjónustu á sviði flóttamanna- og útlendingaréttar, þar á meðal aðstoðum við fólk við umsóknir um alþjóðlega vernd, dvalar- og atvinnuleyfi, ríkisborgararétt og mat á hæfi til lengri eða skemmri dvalar á Íslandi.

Einnig aðstoðum við einstaklinga við umsóknir til viðeigandi ríkisstofnana um viðurkenningu á erlendri menntun.

Mörg íslensk fyrirtæki og stofnanir hafa reitt sig á sérfræðiþekkingu okkar til að tryggja dvalar- og atvinnuleyfi á Íslandi fyrir eftirsótta sérfræðinga alls staðar að úr heiminum.

Við aðstoðum einnig erlent námsfólk við að tryggja sér leyfi til náms á Íslandi sem og atvinnuleyfi fyrir
námsfólk.

Ætlarðu að heimsækja Ísland?

Að koma til Íslands sem gestur er mögulegt á tvennan hátt, annars vegar með undanþágu frá vegabréfsáritun og hins vegar með Schengen vegabréfsáritun. Báðir kostirnir bjóða upp á tímabundna skammtímadvöl á Íslandi að hámarki 90 dagar á 180 daga tímabili. Hvorugur kosturinn veitir gestum rétt á að taka að sér vinnu eða leita sér læknismeðferðar.

Auk skammtíma vegabréfsáritunar býður Ísland upp á langtíma vegabréfsáritun í hámark 180 daga vegna sérstakra ástæðna eða fyrir fjarstarfsmenn og fjölskyldur þeirra.

Svona getum við hjálpað þér

 • CPLS aðstoðar við umsókn vegabréfsáritunar fyrir bæði venjubundnar heimsóknir og í flóknari málum
 • Við veitum ráðgjöf og erum fulltrúar skjólstæðinga vegna umsókna um langtíma vegabréfsáritun
 • Við veitum ráðgjöf og erum fulltrúar skjólstæðinga vegna umsókna um vegabréfsáritun hjá íslenskum ræðisskrifstofum og sendiráðum utan Íslands
 • Við getum aðstoðað í málum sem varða fyrri synjun og fyrri brot á útlendingalögum
 • Við veitum ráðgjöf og erum fulltrúar skjólstæðinga vegna breytinga á innflytjandastöðu eða framlengingu á fyrri umsókn

Ætlarðu að læra á Íslandi?

Ísland hefur vaxið mjög sem áfangastaður fyrir útlendinga sem vilja stunda nám á Íslandi. Viðeigandi dvalarflokkur er dvalarleyfi námsmanna, sem eitt og sér er ekki grundvöllur varanlegrar búsetu á Íslandi. Meðan á námi stendur hér á landi er nemendum heimilt að ráða sig í 40% starfshlutfall. Að loknu námi gætu nemendur fengið rétt til að sækja um stöðubreytingu til að fá dvalar- og atvinnuleyfi sem sérhæft fagfólk.

Einstaklingar sem vilja stunda nám á haustönn þurfa að sækja um til Útlendingastofnunar (UTL) fyrir 1. júní ár hvert og fyrir nám á vorönn þarf að sækja um fyrir 1. nóvember ár hvert.

Svona getum við hjálpað þér

 • Við aðstoðum við að finna viðeigandi dvalarflokk fyrir þína námsstöðu
 • Við veitum ráðgjöf varðandi kröfur um framfærslu, framlengingu og breytingar á stöðu
 • Við veitum ráðgjöf um hugsanleg réttindi til fjölskyldusameiningar
 • Við sjáum um að koma á samskiptum við viðkomandi menntastofnanir

Ætlarðu að vinna á Íslandi?

Við höfum aðstoðað ótal einstaklinga, íslensk fyrirtæki og stofnanir við að tryggja atvinnu- og dvalarleyfi á Íslandi fyrir eftirsótta sérfræðinga alls staðar að úr heiminum.

Ýmsir tímabundnir innflytjendaflokkar gera erlendum ríkisborgurum kleift að stunda atvinnu á Íslandi. Algengustu flokkarnir varða skort á vinnuafli og sérhæfðu fagfólki.

Báðir flokkarnir eru grundvöllur varanlegrar búsetu á Íslandi en aðeins sá síðarnefndi heimilar fjölskyldusameiningu.

Svona getum við hjálpað þér

 • Við leggjum mat á og ráðleggjum umsækjendum, einstaklingum og fyrirtækjum um viðeigandi
  ráðningar-, dvalar- og atvinnuleyfisvalkosti
 • Við erum fulltrúar skjólstæðinga okkar í gegnum umsóknarferlið frá upphafi til enda
 • Við aðstoðum umsækjendur við framfærslu, framlengingu og/breytingu á búsetustöðu
 • Við veitum aðstoð við umsóknir um viðurkenningu á erlendri menntun og starfsleyfi

Ætlarðu að búa á Íslandi?

Ýmsir innflytjendaflokkar gera erlendum ríkisborgurum kleift að flytjast tímabundið til Íslands án kröfu um atvinnutilboð. Búsetuleyfi vegna fjölskyldusameiningar falla undir þann hatt.

Tímabundin búsetuleyfi gilda í 12-24 mánuði í senn.

Eftir 3-4 ára samfellda búsetu á Íslandi gætu íbúar með tímabundið búsetuleyfi átt rétt á varanlegu
 

Svona getum við hjálpað þér

 • CPLS aðstoðar við mat á því hvaða leiðir henta skjólstæðingum best þegar kemur að tímabundinni eða varanlegri búsetu
 • Við erum fulltrúar skjólstæðinga okkar í gegnum allt umsóknarferlið
 • Við gerum snemmtæka íhlutun til að stytta afgreiðslutíma, sem er allt frá sex mánuðum upp í 18 mánuði í flóknari málum

Ætlarðu að sækja um ríkisborgararétt á Íslandi?

Erlendur ríkisborgari getur fengið íslenskan ríkisborgararétt á tvo vegu: Með umsókn til Útlendingastofnunar eða beiðni til Alþingis.

Við höfum aðstoðað ótal einstaklinga við að fá íslenskan ríkisborgararétt.

Ólíkt til dæmis því sem gengur og gerist í Bandaríkjunum fær erlendur borgari ekki íslenskan ríkisborgararétt eingöngu við fæðingu og getur verið vísað úr landi.

Einnig aðstoðum við börn íslenskra ríkisborgara sem fædd eru erlendis og hafa aldrei verið búsett hér á landi við að halda íslenskum ríkisborgararétti.

Svona getum við hjálpað þér

 • Við gerum snemmtæka íhlutun, metum hæfi og bendum á úrlausnir þegar við á
 • Við erum fulltrúar skjólstæðinga okkar í gegnum allt umsóknarferlið
 • Þegar við á erum við fulltrúar einstaklinga sem óska ​​eftir staðfestingu á ríkisborgararétti eða að halda ríkisfangi, þar á meðal þeirra sem fæddir eru af íslenskum foreldrum erlendis og hafa aldrei búið á Íslandi

Ætlarðu að sækja um alþjóðlega vernd á Íslandi?

Claudia er einn af fremstu sérfræðingum Íslands í réttindum flóttafólks og hefur unnið á þessu sviði í yfir áratug.

Umsækjendur um alþjóðlega vernd eiga rétt á ókeypis réttargæslu á fyrsta og öðru stigi umsóknarferlisins. Réttargæsla er veitt af þeim lögmönnum sem skráðir eru hjá Útlendingastofnun.

Umsækjendur um alþjóðlega vernd geta einnig valið sér réttargæsluaðila á eigin kostnað.

Claudia hefur annast réttargæslu fyrir fjölmarga af þessum umsækjendum með góðum árangri. 

CPLS býður völdum umsækjendum einnig réttargæslu án endurgjalds (pro bono) eftir að endanleg synjun liggur fyrir. Í hverju tilviki er metið sérstaklega hvort unnt sé að veita réttargæslu.

Svona getum við hjálpað þér

 • Við aðstoðum viðskiptavini við hæfismat
 • Við erum fulltrúar skjólstæðinga á öllum stigum ferlisins á fyrsta stigi hjá Útlendingastofnun (UTL), á öðru stigi fyrir kærunefnd útlendingamála (KNU), og fyrir innlendum dómstólum
 • Við fylgjum skjólstæðingum í viðtöl hjá innflytjendayfirvöldum
 • Við leggjum fram bráðabirgðaumsóknir til Mannréttindadómstóls Evrópu til að stöðva brottvísanir
 • Við athugum eftir endanlega niðurstöðu hvort hægt sé að bjóða frekari þjónustu án endurgjalds